Satama uudistuu

Helsingin Sataman kehityshankkeet

Helsingin Satama sai rahoitustukea infran kehittämiseen

Helsingin Satama on saanut 29,3 Meur rahoitustukea infrarakentamiseen yhdessä Tallinnan sataman ja Tallink Groupin kanssa rahoitushakemuksen Verkkojen Eurooppa (CEF= Connecting Europe Facility) -rahoituksen kautta.

Ohjelma on jatkoa TEN-T:lle, josta mm. TwinPort I –projektin tuki Länsisataman kehittämiseen on saatu. TwinPort I rahoitusosuus oli 11,2 Meur Helsingille ja Tallinnalle. Se käsitti Länsisataman lisätäytön ja alueen kehittämiseen tähtääviä toimia. Tallinnan päässä puolestaan siihen kuuluivat liikenneyhteydet matkustajaterminaaleihin.

Jatkohakemuksen nimi on luonnollisesti TwinPort II. Helsingin ja Tallinnan välinen linja on erittäin vilkkaasti liikennöity laivareitti. Satamien välisen liikenteen määrä kasvaa jatkuvasti ja Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen sujuminen on elintärkeää kaksoiskaupungin kehittymisen varmistamiseksi.

- Länsiterminaalin osalta tuella on erittäin merkittävä vaikutus alueiden käytön tehostamisessa ja matkustamisen sujuvoittamisessa, Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Mäki toteaa.

- Helsingin ja Tallinnan satamien välinen hyvä yhteistyö on hyvin tärkeää. Satamainvestoinnit ovat tehokkaimpia kun toimintoja voidaan kehittää kokonaisuuksina tukemaan kaksoiskaupungin elinkeinoelämän kehittymistä ja Rail Baltic -projektia, Tallinnan sataman toimitusjohtaja Ain Kaljurand toteaa.

- Uusi LNG-alus tuo nopean ja ympäristöystävällisen yhteyden kaupunkien välille. Tallink Grupp on tyytyväinen EU:n tuesta yksityisten ja julkisyhteisöjen yhteisille hankkeille, Janek Stalmeister, hallituksenpuheenjohtaja, Tallink Grupp AS, toteaa.

EU:n myöntämä tuki hankkeille

Tässä vaiheessa tukea on saatu satamien ja niiden palvelujen kehittämiseen seuraavasti:
-Helsingin Satama Oy sai Tallinnan liikenteen kehittämiseen 19,2 milj. euroa: uusi nopean liikenteen Länsiterminaali II, ramppirakenteita, porttijärjestelyt ja katuyhteydet. Helsingin Satama Oy:n kokonaisinvestointi on noin 64 milj. euroa.

-Tallinnan satama sai 5,3 Milj. euroa toimintojen kehittämiseen: jätevesien vastaanottojärjestelmän kehittämiseen ja terminaalin laajentamiseen, terminaaleille pääsyn ja kulkemisen helpottamiseksi. Kokonaisinvestointi on 17,6 Meur.

-Tallink Grupp sai lähes 4,8 Meur tukirahoitusta, jonka se sijoittaa uuteen ympäristöystävälliseen LNG-alukseen, joka puolestaan nimenomaan hyödyntää rahoitusta saavia satamien hankkeita.

-Hankkeiden kokonaisrahoituksen määrä on 97,6 Meur

TwinPort II

Helsingin Satama on saanut 29,3 Meur rahoitustukea infrarakentamiseen yhdessä Tallinnan sataman ja Tallink Groupin kanssa rahoitushakemuksen Verkkojen Eurooppa (CEF= Connecting Europe Facility) -rahoituksen kautta.